Vinn gratis sertifisering

Er din bedrift sykkelvennlig? Send inn søknad for din bedrift og vinn en Sykkelvennlig arbeidsplass-sertifisering 🚴‍♂️🚴🏻‍♀️🏆

Frist: 17. juni, vinner kåres 23. juni

Sykle til jobben og Syklistenes landsforening (SLF) ønsker at flere skal sykle til jobben. Tilrettelegging på arbeidsstedet er viktig. Sammen ønsker vi å sertifisere en arbeidsplass som sykkelvennlig. SLF gjennomfører befaring og reisevaneundersøkelse i bedriften og skriver deretter en rapport der bedriften basert på oppnådd score tildeles en valør. Gjennom hele prosessen vil bedriften motta tips og råd til hvordan de kan bedre tilretteleggingen og dermed bidra til at flere velger en aktiv reisevei. 

Hvorfor bør din bedrift sertifiseres? Fyll in skjema her og send inn nominasjon av din bedrift innen 17.juni til lotte@syklistforeningen.no og bli med i trekningen av en sertifisering. Blant alle innkomne forslag vil en jury med representanter fra Sykle til jobben og Syklistenes Landsforening kåre en vinner, som vil offentliggjøres 23. juni.

*Vinneren må dekke reisekostnader som påløper i forbindelse med befaring av aktuell bedrift som vinner sertifiseringen.


Er din bedrift tilrettelagt for en aktiv reisevei?

Å tilrettelegge for en aktiv reisevei er viktigere enn noen gang. Og arbeidsstedet er ikke lenger bare det fysiske stedet bedriften holder til, men også hjemmekontoret. For å få flere til å velge en aktiv hverdag og en aktiv reisevei, må vi fjerne barrierer og identifisere hva som motiverer bedriftens ansatte til å velge å sykle, gå eller løpe til jobb. 

Sykkelvennlig arbeidsplass handler om mer enn bare sykkel, det handler mobilitet, helse og trivsel. Basert på en befaring på arbeidsstedet, samtale med ledere i bedriften og en reisevaneundersøkelse blant de ansatte mottar bedriften en rapport med konkrete tiltak, benchmarking av resultater og beregning av potensielle klimabesparelser. Sykkelvennlig arbeidsplass er et aktivt bærekraftstiltak for bedriften!

Alle Sykle til jobben bedrifter får 25 % rabatt på sertifiseringen frem til 1. juli. Send mail til Lotte Frost med #sykkelvennlig2022, og vi ettersender dere et uforpliktende tilbud. For mer informasjon, se her.


Sparebanken Vest var det første bank- og forsikringsselskapet som ble sertifisert. Ansatte er godt fornøyd med tilretteleggingen på arbeidsstedet, her fra sykkelparkeringen ved hovedkvarteret i Bergen.


Bli med og få flere til å velge en aktiv reisevei!